Quang cao
Quang cao

MỸ NGHỆ THÁI AN GIA LAI

Sản phẩm bán chạy

Phật di lặc cành đào

Xem thêm >>

Di lặc - Cẩm - 79x30x20

Di lặc - Cẩm - 79x30x20

10.000.000 vnđ
9.900.000 vnđ
1
Phật di lặc vầng trăng - Hương - 81x40x37

Phật di lặc vầng trăng - Hương - 81x40x37

7.800.000 vnđ
7.500.000 vnđ
4
Phật di lặc cưỡi cá chép - Hương - 207x90

Phật di lặc cưỡi cá chép - Hương - 207x90

47.500.000 vnđ
46.990.000 vnđ
1
Di lặc đứng rồng - Nu hương - 110x68x45

Di lặc đứng rồng - Nu hương - 110x68x45

19.800.000 vnđ
19.490.000 vnđ
2
Di lặc - Trắc - 67x35x32

Di lặc - Trắc - 67x35x32

9.000.000 vnđ
8.490.000 vnđ
6
Di lặc - Cẩm - 75x35x26

Di lặc - Cẩm - 75x35x26

10.500.000 vnđ
10.190.000 vnđ
3

Phật di lặc cành tùng

Xem thêm >>

Di lặc gốc tùng - Hương - 56x70x35

Di lặc gốc tùng - Hương - 56x70x35

8.700.000 vnđ
8.490.000 vnđ
2
Di lặc - Cẩm - 67x32x23

Di lặc - Cẩm - 67x32x23

8.200.000 vnđ
7.990.000 vnđ
3
Di lặc - Nu Hương - 100x65x50

Di lặc - Nu Hương - 100x65x50

14.700.000 vnđ
14.490.000 vnđ
1

Phật di lặc khác

Xem thêm >>

Phật di lặc nhất phúc - Cẩm chỉ - 50x32x28

Phật di lặc nhất phúc - Cẩm chỉ - 50x32x28

12.000.000 vnđ
9.490.000 vnđ
21
Phật di lặc đứa bé - Hương - 45x90x60

Phật di lặc đứa bé - Hương - 45x90x60

12.500.000 vnđ
11.990.000 vnđ
4
Di lặc ngồi lá sen - Trắc Nghệ - 23x50x20

Di lặc ngồi lá sen - Trắc Nghệ - 23x50x20

7.500.000 vnđ
7.200.000 vnđ
4
Di lặc rồng- Cẩm - 80x42

Di lặc rồng- Cẩm - 80x42

12.500.000 vnđ
10.500.000 vnđ
16
Di lặc lá sen - Cẩm - 47x42x38

Di lặc lá sen - Cẩm - 47x42x38

6.500.000 vnđ
6.190.000 vnđ
5
Di Lặc Ngồi - Hương - 35x60x30

Di Lặc Ngồi - Hương - 35x60x30

7.000.000 vnđ
6.690.000 vnđ
4
Di Lặc Ngồi Rồng - Hương - 45x80x45

Di Lặc Ngồi Rồng - Hương - 45x80x45

8.700.000 vnđ
8.490.000 vnđ
2

Tam đa Phúc Lộc Thọ

Xem thêm >>

Ông Thọ cành đào - Cẩm chỉ - 88x45x20

Ông Thọ cành đào - Cẩm chỉ - 88x45x20

8.500.000 vnđ
7.990.000 vnđ
6
Phúc lộc thọ - Gỗ Cẩm - 63x23x18

Phúc lộc thọ - Gỗ Cẩm - 63x23x18

14.800.000 vnđ
14.490.000 vnđ
2
Phúc lộc thọ - Gỗ Cẩm - 40x13

Phúc lộc thọ - Gỗ Cẩm - 40x13

7.500.000 vnđ
7.390.000 vnđ
1
Phúc lộc thọ - Gỗ Cẩm - 54x17x15

Phúc lộc thọ - Gỗ Cẩm - 54x17x15

13.500.000 vnđ
13.250.000 vnđ
2
Phúc lộc thọ - Gỗ Cẩm - 62x21x19

Phúc lộc thọ - Gỗ Cẩm - 62x21x19

15.500.000 vnđ
15.490.000 vnđ
0
Phúc lộc thọ - Gỗ Hương - Cao 60

Phúc lộc thọ - Gỗ Hương - Cao 60

11.300.000 vnđ
10.990.000 vnđ
3
Tam đa cành tùng - Hương - 105x50x40

Tam đa cành tùng - Hương - 105x50x40

9.900.000 vnđ
9.690.000 vnđ
2
Phúc lộc thọ - Gỗ cẩm - Cao 40 x Rộng 15

Phúc lộc thọ - Gỗ cẩm - Cao 40 x Rộng 15

8.200.000 vnđ
8.000.000 vnđ
2

Đạt ma sư tổ

Xem thêm >>

Đạt ma - Nu bằng lăng đá - 82x65x50

Đạt ma - Nu bằng lăng đá - 82x65x50

14.500.000 vnđ
14.290.000 vnđ
1
Đạt Ma ôm đá - Cẩm - 64x38x44

Đạt Ma ôm đá - Cẩm - 64x38x44

13.000.000 vnđ
12.490.000 vnđ
4
Đạt Ma - Trắc - 70x17

Đạt Ma - Trắc - 70x17

6.200.000 vnđ
6.100.000 vnđ
2

Tượng khác

Xem thêm >>

Ông vọng câu cá - Trắc đỏ - 61x31x28

Ông vọng câu cá - Trắc đỏ - 61x31x28

9.800.000 vnđ
9.490.000 vnđ
3
Ông vọng câu cá - Hương ôm đá - 58x67x30

Ông vọng câu cá - Hương ôm đá - 58x67x30

9.200.000 vnđ
8.890.000 vnđ
3
Thần Tài - Thổ Địa - Hương - 20x12x12

Thần Tài - Thổ Địa - Hương - 20x12x12

1.850.000 vnđ
1.790.000 vnđ
3

Cóc - Thiềm thừ

Xem thêm >>

Cóc - Cẩm - 25x36x42

Cóc - Cẩm - 25x36x42

4.700.000 vnđ
4.500.000 vnđ
4

Lục bình - Chum

Xem thêm >>

Chum Phú Quý Gỗ Xoan Đào cao 22 ngang 58

Chum Phú Quý Gỗ Xoan Đào cao 22 ngang 58

3.890.000 vnđ
3.590.000 vnđ
8
Chum - Nu hương - 30x38

Chum - Nu hương - 30x38

4.800.000 vnđ
4.500.000 vnđ
6
Chum - Nu hương đá - đk 30

Chum - Nu hương đá - đk 30

4.000.000 vnđ
3.900.000 vnđ
3
Lục Bình - Gỗ Hương - Cao 120 x Rộng 22

Lục Bình - Gỗ Hương - Cao 120 x Rộng 22

6.700.000 vnđ
6.500.000 vnđ
3
Chum - Cà te ( Gỏ đỏ ) - Cao 40 x Rộng 40

Chum - Cà te ( Gỏ đỏ ) - Cao 40 x Rộng 40

3.000.000 vnđ
2.700.000 vnđ
10
Lục bình - Gỗ bọ cạp

Lục bình - Gỗ bọ cạp

1.300.000 vnđ
1.200.000 vnđ
8
Lọ hoa - Hương

Lọ hoa - Hương

1.050.000 vnđ
1.000.000 vnđ
5
Bộ ấm trà - Gỗ Cẩm

Bộ ấm trà - Gỗ Cẩm

1.250.000 vnđ
1.200.000 vnđ
4
  • Quang cao